Normal_handtekening_contract

De onderhandelingen voor medisch-specialistische zorg tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars is vorig jaar goed verlopen. Beter dan voorgaande jaren, zo vindt het merendeel van de zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Waar beide partijen in 2016 tegenaan liepen zijn de groeiende zorguitgaven en de reactietermijn binnen het proces. Dat melden Skipr en Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vroeg zorgverzekeraars, ziekenhuizen en andere zorgaanbieders over het contracteerproces van 2016. De uitwerking daarvan is te vinden in de Monitor contracteerproces medisch-specialistische zorg. De grootste tevredenheid gaat over de start en de snelheid van het contracteerproces. Alleen de reactietermijn vinden de betrokken partijen vaak nog te lang duren. Volgens zorgaanbieders heeft dat te maken met de wisselingen van de zorginkopers.

Op de inhoud van de contracten hebben ziekenhuizen en zorgverzekeraars enkele verbeterpunten. Zo vinden zorgaanbieders dat de focus bij zorgverzekeraars teveel ligt op de tarieven en de budgetplafonds en vinden zorgverzekeraars dat ziekenhuizen zich niet houden aan het hoofdlijnenakkoord. Partijen lijken weinig vertrouwen of inzicht te hebben in elkaars data.

In april 2016 kondigde de NZa al aan enkele maatregelen te nemen die bijdragen aan een soepel contacteerproces. Zo heeft de Zorgautoriteit een toetsingskader opgesteld om rust en stabiliteit te creëren in het oerwoud van regels die komen kijken bij het registeren en declareren van zorg. Uiterlijk op 1 juli aanstaande stelt de NZa het beleid voor het volgende kalenderjaar vast..

Door: Redactie Nationale Zorggids