Logo_zorginsituut_nederland

Intra-arteriële behandeling (IAT) van een acuut herseninfarct (CVA) behoort sinds 1 januari 2017 tot het basispakket. Het gaat om een relatief nieuwe behandeling om het stolsel dat het hersenvat afsluit te verwijderen. Een deel van de patiënten met een beroerte (CVA) komt voor deze complexe behandeling in aanmerking. Dit meldt Zorginstituut Nederland (ZiNL). 

Op 1 januari liep de voorwaardelijke toelating tot het basispakket van IAT af. Sinds 2012 bestaat de mogelijkheid om interventies die niet voldoen aan het wettelijke criterium ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ voorwaardelijk toe te laten tot het basispakket van de Zorgverzekeringswet. De voorwaarde bestaat uit de eis dat binnen een bepaalde periode gegevens over de effectiviteit van de interventie worden verzameld. Het Zorginstituut heeft nu beoordeeld dat IAT aan de voorwaarden voldoet, en daarmee in beginsel tot het basispakket behoort.

Het gaat bij IAT om hoogcomplexe spoedzorg, die hoge eisen stelt aan de organisatie van zorg. Het is nu aan zorgaanbieders, zorgverzekeraar en patiëntenvereniging om tripartiet afspraken te maken waarin naast de medisch-inhoudelijke beschrijving ook de organisatie van de zorg binnen de CVA-keten wordt beschreven. Vanuit kwaliteitsoogpunt zijn er vervolgens regionale afspraken nodig om IAT binnen de CVA-ketenzorg goed in te bedden. Vooralsnog stelt het Zorginstituut daarom voor om deze zorg niet in andere centra aan te bieden dan de centra, die bij het VT traject waren betrokken.

Het Zorginstituut vindt dat dit onderwerp in aanmerking komt voor plaatsing op haar Meerjarenagenda: een overzicht van de gebieden van zorg waarvoor met voorrang kwaliteitsstandaarden, meetinstrumenten en informatiestandaarden worden ontwikkeld. IAT vindt hierbij aansluiting bij het reeds bestaande traject op de Meerjarenagenda over spoedzorg.

Door: Redactie Nationale Zorggids