Normal_spaarvarken_sparen_geld

Nederlanders hebben in 2017 gemiddeld minder te besteden. Dit komt onder andere door de stijging van de zorgpremie en omdat de meeste pensioenen niet geïndexeerd worden. Ook de prijzen van levensmiddelen zijn dit jaar omhoog gegaan. Dit blijkt uit koopkrachtberekeningen van het Nibud, zo meldt Skipr. 

Hoewel de bruto loonstijging dit jaar gemiddeld 1,7 procent is, gaan de meeste mensen er wat betreft koopkracht niet op vooruit. Uit de berekeningen van het Nibud blijkt dat vooral mensen met een midden- en hoger inkomen er niet of nauwelijks op vooruit gaan in het nieuwe jaar. De stijging van de zorgpremie zorgt er voor veel mensen voor dat de stijging van de koopkracht tussen de -0,5 en 0,5 procent blijft steken.

Nederlanders met een laag inkomen zien wel een lichte stijging in hun koopkracht. Door verschillende maatregelen worden zij gecompenseerd in hun uitgaven, bijvoorbeeld door huur- en zorgtoeslag en de verhoging van het kindgebonden budget. Wie met pensioen is, levert het meeste in. Dit komt doordat de meeste pensioenen niet worden geïndexeerd. Deze groep ouderen gaat er gemiddeld 50 euro per maand op achteruit. Ook het vervroegd pensioen kent een tegenslag. Die mensen kunnen niet profiteren van hogere heffingskortingen waar mensen met een AOW juist wel hun voordeel mee kunnen doen.

Door: Redactie Nationale Zorggids