Logo_logo_nederlandse_zorgautoriteit_nza

Hoewel zorgverzekeraars bij de zorginkoop van medisch-specialistische zorg en geestelijke gezondheidszorg voldoende aandacht besteden aan gepast gebruik van zorg, vergeten ze vaak te verwijzen naar de standpunten van Zorginstituut Nederland (ZiNL) met betrekking tot de wetenschap en praktijk. Ook is er verbetering mogelijk op het gebied van transparantie over kwaliteitsindicatoren. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op basis van eigen onderzoek. 

Zorgverzekeraars maken met zorgaanbieders afspraken over gepast gebruik van zorg. De Nza concludeert dat zij in hun contracten inderdaad spreken over ‘redelijkerwijs aangewezen’ zorg, de controle op gepaste zorg en de levering van hoogcomplexe zorg. Ook verwerken zij bepaalde standpunten uit het advies ‘Geneeskundige ggz’ in hun afspraken met ggz-aanbieders. Een verbeterpunt is het toevoegen van de aanbevelingen over gepaste gebruik van zorg, want dat nemen ze lang niet altijd mee in hun contractafspraken.

Ook missen er in de contracten vaak nog standpunten van het zorginstituut over welke behandelingen voldoen aan de huidige stand van de wetenschap en praktijk. Alleen CZ neemt deze standpunten mee in de contractafspraken.

Een laatste verbeterpunt is de opname van kwaliteitsindicatoren in de contracten, ontwikkeld door zorgverzekeraars samen met zorgaanbieders en patiëntenorganisaties. De NZa gaat zorgverzekeraars op dit vlak monitoren en hoopt erop dat zorgverzekeraars voor 1 april aanstaande aangeven welke van de vastgestelde kwaliteitsindicatoren worden meegenomen bij de inkoop van zorg voor volgend jaar. 

Door: Redactie Nationale Zorggids