Logo_zn_zorgverzekeraars_nederland_logo

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is tegen het plan van de KNMP, LHV en KBO-PCOB om het preferentiebeleid van zorgverzekeraars aan te passen. Naast het feit dat het de problemen niet oplost, worden medicijnen hierdoor ook nog eens duurder, aldus ZN. De verenigingen van apothekers, huisartsen en senioren willen dat zorgverzekeraars niet één, maar vier of vijf medicijnen aanwijzen als preferent middel voor de patiënt. Dat meldt ZN.

De belangenbehartiger voor zorgverzekeraars is van mening dat er de afgelopen jaren al zo veel is veranderd aan het preferentiebeleid, dat meer wijzigingen kunnen leiden tot verslechtering van de kwaliteit van de farmaceutische zorg. ZN kijkt samen met de KNMP naar de huidige knelpunten en waar deze vandaan komen.

KNMP, LHV en KBO-PCOB uitten in hun petitie die ze vandaag aanboden bij het ministerie van Volksgezondheid hun steun voor het preferentiebeleid, maar willen tegelijkertijd dat er één en ander verandert. De partijen vragen aandacht voor de patiënten die veelvuldig moeten wisselen tussen generieke geneesmiddelen met eenzelfde werkzame stof. Dit ondermijnt de therapietrouw en maakt patiënten ongerust. 

ZN vindt echter dat zorgverzekeraars, patiënten en zorgverleners niet de enige factoren zijn die de kosten in de zorg beheersbaar kunnen maken, hierin ligt ook een taak weggelegd voor de farmaceutische industrie zelf. Maar, zo erkent ZN, farmaceutische groothandels en fabrikanten kampen te vaak met leveringsproblemen van geneesmiddelen door hun eigen inkoopbeleid.

“Alleen door gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen, waarborgen we dat goede en passende zorg voor iedereen betaalbaar en bereikbaar blijft”, zegt Petra van Holst, algemeen directeur ZN.

Door: Redactie Nationale Zorggids