Normal_oudereren_oma_ziekenhuis_bed_patient

Ouderen die uit het ziekenhuis ontslagen worden, moeten sneller een beroep kunnen doen op een passende opvangplek. Daarvoor pleit Zorgverzekeraars Nederland in een brief aan de Tweede Kamer. Het gebeurt nu nog regelmatig dat deze overdacht van zorg niet soepel verloopt, waardoor iemand lang moet wachten op de inzet van thuiszorg of hulpmiddelen. Dit meldt Zorgverzekeraars Nederland.

In sommige regio’s is de acute opvang voor ouderen al goed geregeld. Echter zijn er ook regio’s waar de overgang van ziekenhuis naar huis of verpleegzorg nog niet helemaal in orde is. Die problemen wil Zorgverzekeraars Nederland zo snel mogelijk verbeteren. Dit kan gedaan worden door samen te werken met gemeenten, huisartsen, wijkverplegers en het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). Door de verwijzers beter bekend te maken met de inzet van eerstelijnsverblijf in de regio, lopen ouderen minder kans om weer in het ziekenhuis te belanden na een val of verslechtering van hun situatie.

Ook zou er meer aandacht moeten komen voor ouderen op de Spoedeisende Hulp (SEH). Door een geriatrisch hoofd aan de stellen op de SEH, kan de doorlooptijd voor ouderen omlaag van gemiddeld 6 naar gemiddeld 2 uur. Er zijn al ziekenhuizen die geriaters inzetten bij de behandeling van senioren op de Spoedeisende Hulp. Door het uitwisselen van ervaringen kunnen huisartsenposten en Spoedeisende Hulp-afdelingen leren van elkaar.

Nederlandse gemeenten worden opgeroepen om spoedprocedures in te stellen voor ouderen en andere doelgroepen die acuut zorg of opvang nodig hebben. Zo hoeft een oudere niet lang te wachten op huishoudelijke hulp of valpreventie. Hiermee wordt voorkomen dat zij zich bezeren en opnieuw naar het ziekenhuis moeten. Hierdoor bezetten minderen ouderen de SEH en blijven meer plaatsen beschikbaar voor eerstelijnsverblijf.

Door: Redactie Nationale Zorggids