Normal_bureaucratie_medisch_zorg_administratie_rekening

Verschillende zorgverzekeraars beschuldigen revalidatie-instelling Ciran ervan de zorg verkeerd in rekening te hebben gebracht. De organisatie zou te hoge bedragen rekenen voor intakegesprekken en behandelingen. Dit meldt Zembla op basis van eigen onderzoek.

Volgens zorgverzekeraar DSW declareert Ciran tevens medisch specialistische zorg, zonder deze daadwerkelijk te leveren. De zorgverzekeraar betaalt daardoor onnodig zes ton per jaar. Zilveren Kruis zegt het geld terug te vorderen van de revalidatie-instelling.

Zembla sprak de afgelopen periode met patiënten en met (voormalig) medewerkers van Ciran. Allemaal klagen ze over de wijze van declareren en over de behandelingen. Volgens patiënten past Ciran bijvoorbeeld het aantal intake-uren aan, zodat het meer kan declareren. Er zijn namelijk twee tarieven vastgesteld: intakes die minder dan 9 uren duren, kosten 800 euro en intakes die langer duren lopen op tot 2.450 euro.

Voormalig medewerkers van Ciran werden geïnstrueerd alles wat ze tijdens hun studie hadden geleerd, te vergeten. “Er was maar één methode: de Ciran-methode. Alles is eigenlijk op te lossen door maar anders te denken”, zegt een ex-medewerker tegen Zembla. Veel patiënten zeggen zich na een behandeling van Ciran zelfs slechter te voelen. De revalidatie-instelling dwong ze bovendien om hun klachten erger te maken, omdat het hen meer zou opleveren. Ciran wil nog geen reactie geven op de beschuldigingen. 

Zilveren Kruis en VGZ zijn inmiddels beide een eigen onderzoek gestart. Tevens is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ingeschakeld voor onderzoek naar Ciran. Patiënten die klachten hebben over de instelling worden opgeroepen zich te melden bij de NZa. De Zorgautoriteit is gestart met de ontwikkeling van nieuwe regelgeving om te voorkomen dat medisch-specialistische revalidatiezorg op verkeerde wijze wordt geleverd of gedeclareerd.

Een voorlopige conclusie van de NZa is dat de indicatiecriteria voor medisch-specialistische revalidatiezorg de kern van het probleem zijn. Patiënten worden daardoor te snel doorverwezen naar  revalidatiecentra in plaats van naar de fysiotherapeut. Hierover is de Zorgautoriteit het gesprek aangegaan met Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Vereniging van revalidatieartsen, Revalidatie Nederland en Zorginstituut Nederland. De NZa ontwikkelt in ieder geval een nieuw bekostigingssysteem waardoor het onmogelijk wordt gemaakt om patiënten van fysiotherapie naar revalidatiezorg te verplaatsen. Ook neemt het maatregelen tegen het declareren van hoge bedragen voor intaketrajecten.

Door: Redactie Nationale Zorggids