Normal_geld_medicijnen_medicatie

Als het aan de respondenten van het Radar Testpanel ligt, mag de levensverwachting van iemand meespelen in de keuze of een patiënt dure behandelingen krijgt vanuit de basisverzekering. Zo’n zeventig procent van de ondervraagden vindt dat de levensverwachting van de patiënten een rol mag spelen bij het hanteren van de bovengrens in de zorg. Dit meldt Radar. 

Het Zorginstituut Nederland heeft een bovengrens vastgesteld waarbij niet meer dan 80.000 euro per gewonnen levensjaar mag worden uitgegeven. De zorg tot die bovengrens wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Één op de acht panelleden vindt dit een reële bovengrens en zou willen dat dit gehanteerd blijft. Drie procent zou die bovengrens liever iets willen verhogen. 

De bijna 37.000 respondenten die meewerkten aan het onderzoek, bleken het lastig te vinden wanneer de zorgkosten belangrijker worden dan de levensverwachting van iemand. Een deel van de leden van het Testpanel vindt dat ieder mens uniek is en dat er daarom geen standaard oplossing mogelijk is. Een ander zegt dat de levensstijl en leeftijd van iemand invloed moet hebben op het besluit om dure behandelingen uit te voeren. “Ik vind dat voor iemand met een jong gezin meer moet worden gedaan dan voor iemand die al boven de 70 is”, is één van de reacties van de leden.

Ook geeft het Testpanel aan dat de marktwerking van zorgverzekeraars niet goed uitpakt. Patiënten mogen opeens niet meer door hun vaste specialist behandeld worden, een ander moet drie keer in twee jaar overstappen op een goedkoper medicijn. “De zorgverzekeraar bepaald teveel of, en welke zorg gegeven moet worden”, zo wordt er gereageerd. Van het Radar Testpanel geeft 81 procent aan op negatieve manier iets te merken van de invloed van zorgverzekeraars op de zorg.

Door: Redactie Nationale Zorggids