Normal_computer-mouse_muis

Sinds vorige week ervaren zorgaanbieders in de mondzorg minder administratieve lastendruk bij het aanvragen van machtigingen bij de zorgverzekeraar. Hiervoor zijn de zorgverzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), VECOZO en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) een samenwerking aangegaan. Dat meldt ZN.

Er zijn op landelijk niveau verbeteringen door gevoerd voor de aanvragen van een machtiging via het Machtigingenportaal. Via dit portaal hebben alle zorgverzekeraars hun aanvraagformulieren voor de mondzorg beschikbaar gesteld. Deze formulieren zijn nu ook voorzien van juistheids- en volledigheidscontroles, waardoor er geen mogelijkheid meer bestaat om onhuist of onvolledige aanvragen in te leveren bij de zorgverzekeraar.

Indien er iets fout wordt ingevuld, krijgt de zorgaanbieder daar direct een bericht van. Het formulier kan dus ter plekke correct worden ingevuld en zijn er dus minder correctieaanvragen nodig. Niet alleen is de zorgaanbieder hierdoor zelf minder tijd kwijt aan administratie, het scheelt ook de zorgverzekeraar veel tijd. 

Door: Redactie Nationale Zorggids