Normal_werk__2__rekenen_factuur_rekening_economie

Dankzij automatische controles en data-analyses controleren zorgverzekeraars de binnenkomende nota’s steeds beter. Dit concludeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) die het controleergedrag van de zorgverzekeraars continu monitort. Door fouten tijdig te corrigeren, stijgen de zorgkosten niet onnodig. Dat meldt de NZa.

Waar zorgaanbieders de taak hebben om declaraties juist aan te leveren, is het aan de zorgverzekeraars om de declaraties te controleren op eventuele fouten. Indien zij fouten vinden, gaat de nota terug naar de zorgaanbieder om het aan te passen. Zorgverzekeraars blijken dit proces steeds vaker goed uit te voeren, zegt de NZa.

Hoewel alle zorgverzekeraars gebruikmaken van automatische controles, wil de NZa dat deze standaard worden ingevoerd. Nu vindt het vaak nog plaats op projectbasis. Ook de data-analyses worden steeds frequenter uitgevoerd, echter nog niet in alle zorgsectoren. Het advies van de NZa is dan ook om naast de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en ziekenhuiszorg, de analyses uit te breiden naar andere zorgsectoren. 

Door: Redactie Nationale Zorggids