Logo_vgz_zorgverzekering

Zorgverzekeraar VGZ zet in 2018 in op bredere toepassing van zinnige zorg. De leertuinen en good practices werpen hun vruchten af: zorgaanbieders realiseren betere zorg voor de patiënt, tegen lagere kosten en VGZ faciliteert de verspreiding van hun ervaringen via de zorginkoop. In de contractering voor 2018 focust VGZ daarom op de opschaling van “goede praktijken” die door artsen zijn aangedragen en die bewezen goed zijn voor patiënten. Zorgaanbieders die mee ontwikkelen en goede voorbeelden willen overnemen hebben een streepje voor in de contractering. Dit meldt VGZ.

Zinnige zorg is betere zorg voor de patiënt, tegen lagere kosten. Coöperatie VGZ faciliteert en stimuleert zinnige zorg. Altijd in samenspel met zorgaanbieders, belangenorganisaties, patiënten en verzekerden. Inmiddels hebben artsen tientallen good practices zodanig ver ontwikkeld, dat ze breder kunnen worden toegepast door andere ziekenhuizen. Ook in andere zorgsoorten, de ggz, paramedie en huisartsenzorg stimuleert VGZ te bredere toepassing van good practices voor zinnige zorg.

VGZ zoekt sinds enkele jaren op initiatief van zorgaanbieders en artsen actief naar nieuwe werkwijzen die leiden tot zinnige zorg. Dat gebeurt onder meer in zogenaamde leertuinen, waarvan er nu zes actief zijn in de medisch-specialistische zorg, geestelijke gezondheidszorg, langdurige zorg en eerstelijnszorg, of een combinatie daarvan.

De samenwerking met artsen en aanbieders leverde al veertig goede voorbeelden die aantoonbaar leiden tot zinnige zorg en breder kunnen worden toegepast. Samen met de zorgaanbieders die ze ontwikkelden zijn zogenoemde opschaalplannen gemaakt. Leden van de alliantie voor zinnige zorg (negen ziekenhuizen en een ggz-instelling) zijn beschikbaar voor het adviseren en ondersteunen van andere aanbieders die good practices willen overnemen.

Het gaat dan bijvoorbeeld om online monitoring van patiënten met hartklachten of astma waarmee onnodig ziekenhuisbezoek wordt voorkomen; meer tijd voor gesprekken tussen arts en patiënt, zodat vaker alternatieven overwogen en gekozen worden en het inzetten van ervaren specialisten op de eerste hulp, waarmee onnodige diagnostiek wordt voorkomen.

Naast de focus op opschaling van de good practices, stelt VGZ in 2018 extra geld beschikbaar voor een vergoeding voor de inzet van een praktijkmanager. Huisartsen die lokaal of regionaal samenwerken, kunnen onder voorwaarden een vergoeding voor de inzet van een praktijkmanager aanvragen. Dat ontlast huisartsen die op die manier meer tijd en aandacht kunnen besteden aan patiënten.

Door: Redactie Nationale Zorggids