Logo_zorgverzekeraarsnederland

De zorgverzekeringskaart die eind vorig jaar is geïntroduceerd door zorgverzekeraars is goed ontvangen door het publiek. Van de verzekerden geeft een derde de kaart een acht. Op de zorgverzekeringskaart staat alle informatie over de basisverzekering van de betreffende zorgverzekeraar. Hierdoor kunnen consumenten direct zien wat voor hen de beste keuze is. Dit meldt Zorgverzekeraars Nederland.

De zorgverzekeringskaart geeft op een duidelijke en uniforme manier informatie over de basisverzekering. Het gaat onder andere over het eigen risico en de dekking voor fysiotherapie, hulpmiddelen en wijkverpleging. Alle zorgverzekeraars gebruiken hetzelfde formulier met dezelfde onderdelen. Hierdoor wordt het makkelijker om een goede afweging te maken om van zorgverzekeraar over te stappen. In het evaluatieonderzoek van Kantar Public beoordeelde slechts drie procent van de ondervraagden de zorgverzekeringskaart als onvoldoende.

In 2015 vroegen de Consumentenbond en Patiëntenfederatie Nederland aan zorgverzekeraars om betere informatie voor verzekerden te verschaffen. Iedere zorgverzekeraar stelde op dat moment deze informatie op een eigen manier beschikbaar en onderling zat daar veel verschil in. Ieder jaar wordt deze informatie aangepast voor de nieuwe zorgpolissen.

Bij het opzetten van de verzekeringskaart is rekening gehouden met de opzet van andere verzekeringskaarten die door het Verbond van Verzekeraars zijn ontwikkeld. Vanaf 2018 zijn alle Europese schade- en zorgverzekeraars verplicht een (zorg)verzekeringskaart beschikbaar te stellen.

Door: Redactie Nationale Zorggids