Normal_martin_van_rijn_vws

Demissionair staatssecretaris Van Rijn wil dat zorgverzekeraars uiterlijk medio april met een voorstel komen voor de inkoop van casemanagement dementie. Tevens moet uit het Actieplan casemanagement dementie blijken wat de casemanager doet en hoe deze zijn werk in de praktijk uitvoert. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid.

Van Rijn schrijft dat het Zorginstituut Nederland samen met beroepsvereniging V&VN rond de zomer panelbijeenkomsten organiseert, waarin wordt gesproken over de inhoud van casemanagement, wat de benodigde competenties zijn en welke opleidingsprofielen hiervoor van belang zijn. In een aparte bijeenkomst komen opleiders bijeen om samen de bestaande opleidingen voor casemanagement opnieuw in te vullen, zodat het aansluit op het onderwerp dementie.

“Ik vind het van groot belang dat partijen met elkaar bepalen waar de functie casemanagement aan moet voldoen en welke competenties daarvoor nodig zijn”, schrijft van Rijn in een brief aan de Tweede Kamer. “Ik zie er daarom op toe dat er in de zomer een geactualiseerd en breed gedragen functie- en competentieprofiel voor casemanagement is ontwikkeld, waarna de grote variëteit aan werkmodellen aan deze norm kan worden getoetst.”

Om ervoor te zorgen dat casemanagement dementie beschikbaar is voor iedereen die dat nodig heeft, dienen zorgverzekeraars deze vorm van zorg voldoende in te kopen. Hiervoor is een een eenduidig inkoopbeleid nodig die alle zorgverzekeraars hanteren. Om dit te bereiken komen de zorgverzekeraars deze maand samen. Van Rijn rekent erop dat de afspraken zullen leiden to zorginkoop conform de Zorgstandaard Dementie. De demissionair staatssecretaris monitort de voortgang. 

Door: Redactie Nationale Zorggids