Normal_vgz_zorgverzekering

Coöperatie VGZ heeft in 2016 een negatief resultaat behaald van 76 miljoen euro; in 2015 was het resultaat 214 miljoen euro positief. Het verlies komt vooral doordat 335 miljoen euro uit de reserves is ingezet om de premiestijging voor 2017 te beperken. Dat meldt VGZ.

Het verlies over 2016 is beperkt gebleven door meevallers op de zorgkosten uit eerdere jaren en door scherpe inkoop van zorg. VGZ heeft het afgelopen jaar de bedrijfskosten met 10 procent verlaagd naar 96 euro per verzekerde. Het medewerkersbestand daalde met 330 tot 2.150 eind 2016. Het aantal verzekerden daalde met 83.000 naar bijna 4,1 miljoen.

Het financieel beleid van VGZ richt zich op een stabiele ontwikkeling van de premie. Om dit te bereiken is het volgens Kees Hamster, CFO van VGZ, belangrijk om te blijven inzetten op zinnige zorg. “Op initiatief van zorgaanbieders werken we samen aan betere zorg voor de patiënt, tegen lagere kosten. Als VGZ zetten we ons ervoor in dat de op die manier gevonden good practices door andere zorgaanbieders worden overgenomen. Op die manier werken we aan betere zorg én kunnen we de zorgkosten ook op de langere termijn in de hand houden.”

Door het verlies over 2016  is de solvabiliteit van VGZ gezakt naar 149 procent. “Om ook de komende jaren een stabiele premie te blijven garanderen, moeten we – naast het gericht inzetten van onze reserves – blijven inzetten op kostenbeheersing. Dat geldt voor de zorg, maar ook voor onze eigen organisatie. Als we dat niet doen, dan zullen de premies de komende jaren harder stijgen dan we wenselijk vinden”, aldus Hamster. 

Door: Redactie Nationale Zorggids