Normal_online_zorgverzekering_afsluiten

Consumenten zoeken zekerheid bij de keuze van hun zorgverzekering. Dit geldt met name voor verzekerden die al lange tijd bij dezelfde zorgverzekeraar zitten. De garantie dat zij dezelfde zorg vergoed krijgen bij de nieuwe zorgverzekeraar zou voor bijna de helft van deze consumenten reden zijn om een overstap te overwegen. Dit blijkt uit de Zorgmonitor, het jaarlijkse consumentenonderzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) naar de zorgverzekeringsmarkt, zo meldt ACM. 

Onzekerheid over de gevolgen van een overstap en tevredenheid over de huidige zorgverzekeraar weerhouden consumenten van een overstap. Vooral verzekerden die nooit zijn overgestapt en die zich niet hebben georiënteerd geven aan tevreden te zijn over hun huidige zorgverzekeraar. Aan verzekerden die minimaal 10 jaar verzekerd zijn bij dezelfde verzekeraar is gevraagd onder welke omstandigheid zij een overstap zouden overwegen. Bijna de helft zegt dit te doen als zij zeker zouden weten dat zij bij de nieuwe zorgverzekeraar dezelfde vergoeding zouden krijgen. 33 procent van deze groep zegt onder geen enkele omstandigheid een overstap te overwegen.

Om zorgverzekeringen goed te kunnen vergelijken, willen consumenten betere informatie over de vergoedingen in de aanvullende verzekering, over de kwaliteit van de gecontracteerde zorgaanbieders en de zorgpremie. Informatie die hen daarbij kan helpen, zoals de zorgverzekeringskaart, is bij de meerderheid van de consumenten nog niet bekend. De zorgverzekeringskaart is een hulpmiddel om de verschillende basisverzekeringen gemakkelijker met elkaar te kunnen vergelijken. De groep consumenten die zegt dit jaar zich te gaan oriënteren is toegenomen ten opzichte van vorig jaar, van 28 procent naar 35 procent.

Door: Redactie Nationale Zorggids