Normal_geld_medicijnen_medicatie

Demissionair minister Schippers van Volksgezondheid en de leveranciers van een middel tegen borstkanker en longkanker zijn het na intensieve onderhandelingen eens geworden over de prijs. Hierdoor kunnen de middelen vergoed worden of blijven vanuit het basispakket. Dat meldt Rijksoverheid.

Het gaat om de middelen pertuzumab (Peretja) voor de behandeling van borstkanker en het middel pembrolizumab (Keytruda) voor de behandeling van onder andere longkanker. Het Zorginstituut oordeelde eerder dat deze middelen weliswaar goed werken, maar te veel kosten in relatie tot de werking.

Bovendien hebben de medicijnen een aanzienlijke impact op het zorgbudget.  Om deze middelen op te kunnen nemen dan wel te handhaven in het basispakket adviseerde het Zorginstituut daarom te onderhandelen over de prijs.  

Pertuzumab wordt sinds 2013 vergoed vanuit het basispakket voor de behandeling van een specifieke vorm van borstkanker in een vergevorderd stadium en sinds 2015 voor een vroeger stadium van borstkanker voorafgaand aan een operatie. Nu financiële afspraken zijn gemaakt, zijn patiënten met borstkanker verzekerd van een blijvende vergoeding van dit middel. Pertuzumab geneest borstkanker niet, maar levert volgens het Zorginstituut voor de helft van de patiënten een overlevingswinst op van ten minste 15 maanden.

Op basis van inschattingen van het Zorginstituut en de leverancier komen er in Nederland zo’n 800-1000 patiënten per jaar in aanmerking voor een behandeling met pertuzumab. Door de  financiële afspraken worden de totale uitgaven aan pertuzumab aanzienlijk verlaagd.

Pembrolizumab is vorig jaar vanwege de hoge prijs en de mogelijk grote impact op het zorgbudget in de zogenaamde ‘pakketsluis’ geplaatst voor de behandeling van longkanker. In april van dit jaar is de behandeling van Hodgkin-lymfoom hieraan toegevoegd. Dit houdt in dat pembrolizumab voor deze behandelingen vooralsnog niet werd vergoed.

Dankzij de prijsafspraak met de leverancier zal het middel vanaf 1 juli 2017 worden vergoed voor de start en- vervolgbehandeling van longkanker (niet-kleincellig longcarcinoom), klassiek Hodgkin-lymfoom en alle andere (toekomstige) bewezen effectieve indicaties waarvoor pembrolizumab beschikbaar komt. Het middel was al via het basispakket beschikbaar voor de behandeling van huidkanker.  

Door: Redactie Nationale Zorggids