Normal_geld_medicijnen_medicatie

Nederland geeft steeds meer geld uit aan dure geneesmiddelen. Waar de uitgaven in 2014 nog op 1,74 miljard euro stonden, stegen deze in 2015 naar 1,84 miljard. Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De almaar stijgende kosten hebben enerzijds te maken met de steeds duurder wordende geneesmiddelen en anderzijds stijgen de kosten doordat geneesmiddelen voor verschillende indicaties worden ingezet en daarom ook bij meer patiënten. Dat meldt de NZa. 

Kankermedicijnen zijn het meest ‘populair’. Hier is in 2015 15,4 procent meer aan uitgegeven dan in 2014. Ook nam het gebruik van medicijnen voor oogziekten toe. De uitgaven hiervoor stegen in 2015 met ongeveer 65 procent.

Hoewel het erop lijkt dat patiënten over het algemeen de medicijnen krijgen die ze nodig hebben, denkt de NZa dat er meer winst te behalen valt als ziekenhuizen en zorgverzekeraars direct bij de introductie van een nieuw medicijn een intensievere samenwerking aangaan. Zorgverzekeraars zouden bovendien eerder hun inkoopbeleid duidelijk kunnen maken. En dus vertellen bij welke ziekenhuizen ze welke dure medicijnbehandelingen inkopen. 

Door: Redactie Nationale Zorggids