Normal_geld__portemonnee__muntgeld

Bijstandsgerechtigden die een schuld hebben bij zorgverzekeraar De Friesland, kunnen daar in sommige gevallen kwijtschelding voor aanvragen. Wethouder Stella van Gent van Zuidwest Friesland en Anita van Veen van zorgverzekeraar De Friesland hebben dit afgesproken. Bijstandsgerechtigden in Zuidwest Friesland en Littenseradiel worden zo geholpen om niet verder in de schulden te komen. Dit meldt Sneeker Nieuwsblad.

De regeling tussen de gemeente en de zorgverzekeraar is de eerste van zijn soort in Friesland. “Zo willen we voorkomen dat inwoners het ene gat met het andere dichten, en nog verder in de schulden komen”, zegt Van Gent. Wie zijn zorgverzekeringspremie niet betaalt, kan heel snel in de problemen komen. Wie langer dan zes maanden geen premie betaald, krijgt te maken met de bestuursrechtelijke premie. Deze ligt in de meeste gevallen hoger dan de oorspronkelijke premie voor de zorgverzekering.

De zorgverzekeraar meldt wanbetalers aan bij het CAK om deze premie plus de resterende schuld te betalen. Maar door de regeling voor de betreffende gemeente in Friesland is dat misschien niet nodig. Door de schuld kwijt te schelden, krijgen mensen in de bijstand de kans om uit de schulden te komen. De mogelijkheid tot kwijtschelden is vastgelegd in de Regeling zorgverzekering. Hierdoor kunnen gemeenten en zorgverzekeraars onder bepaalde voorwaarden zo’n regeling treffen voor mensen in de bijstand.

Door: Redactie Nationale Zorggids