Logo_fnv_senioren

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) stelde vrijdag een wijziging van het eigen risico voor. Eenvoudige behandelingen in het ziekenhuis moeten patiënten maximaal 150 euro van het eigen risico gaan kosten. FNV Senioren vraagt zich af wat het voorstel van de NVZ precies inhoudt en betwijfelt of het exact is zoals de vereniging zegt dat het is. Zodoende noemt de FNV het voorstel een instinkbom. Dat melden FNV en Ieder(in). 

Eenvoudige behandelingen in het ziekenhuis moeten patiënten maximaal 150 euro van het eigen risico gaan kosten. Dit idee oppert de NVZ vooral om het administratieve systeem te vereenvoudigen. Wat echter niet is op te maken uit de brief, is of deze 150 euro per behandeling bovenop het eigen risico van 385 euro komt of dat dit op kan lopen tot het maximale bedrag van de eigen risico. FNV Senioren ontvangt veel verontrustende reacties van leden en roept de NVZ op om snel inzichtelijk te maken hoe deze wijziging zich verhoudt tot het huidige zorgstelsel, met betrekking tot het eigen risico.

“Het lijkt er nu op dat de NVZ vooral haar eigen administratie wil vereenvoudigen, maar wordt het zo ook overzichtelijker voor de patiënt?”, zegt Lili Brouwer, bestuurder van FNV Senioren. Eén van de speerpunten van FNV Senioren is dat de zorg toegankelijk en betaalbaar blijft. Senioren vormen een hele grote groep patiënten die in de ziekenhuizen belandt. Mede dankzij eerdere wijzigingen in het zorgstelsel, zoals door de bezuinigingen op de thuiszorg en het feit dat mensen langer thuis dienen te blijven wonen. “Deze wijzigingen hebben de afgelopen jaren alleen maar voor ellende gezorgd. Door nu weer even een nieuw voorstel naar buiten te brengen, zonder enige doorberekening, vinden wij onacceptabel.”

Ieder(in) denkt dat het voorstel van NVZ alleen goed uitpakt voor mensen die weinig zorg nodig hebben. De twee miljoen Nederlanders met een handicap of chronische ziekte zullen hun eigen risico ook in de nieuwe opzet volledig opmaken en hebben er dus niks aan, aldus de koepelorganisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte. 

De discussie over de onbetaalbaarheid van zorgkosten dreigt nu bovendien alleen te gaan over het eigen risico, zegt Ieder(in). "Dit is slechts het halve verhaal. Grote groepen mensen met een beperking of chronische ziekte moeten dag in dag uit de rekensom maken of zij de eigen bijdragen nog kunnen opbrengen. Het bedrag dat zij per maand kwijt zijn aan eigen bijdragen, is soms even hoog als wat ze per jaar aan eigen risico betalen."

Door: Redactie Nationale Zorggids