Normal_geld_briefgeld

De kosten die zorgverzekeraars maken voor onderzoek naar fraude, worden voortaan verhaald op de fraudeur. Dit hebben zorgverzekeraars onderling afgesproken, meldt Zorgverzekeraars Nederland (ZN). 

Het terug te vorderen bedrag wordt per situatie vastgesteld en wordt onder andere berekend op basis van het fraudebedrag en de complexiteit van het fraudeonderzoek. Grote en complexe onderzoeken gaan gepaard met veel kosten en zijn daarom geheel voor de rekening van de de fraudeur.

Bestaande maatregelen zijn onder andere het opzeggen van de zorgverzekering van de fraudeur en het opzeggen van het contract met een frauderende zorgaanbieder. Het afgelopen jaar hebben zorgverzekeraars bovendien 106 natuurlijke personen of rechtspersonen in een waarschuwingssysteem geplaatst en is er 71 keer een verzoek ingediend om een fraudeur aan te pakken via het tuchtrecht, strafrecht of bestuursrecht. Niet alleen zorgaanbieders kunnen aangemerkt worden als fraudeur, ook verzekerden of pgb-bemiddelingsbureaus.

Bij het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) zijn in 2016 meer meldingen van mogelijke fraude binnengekomen dan in het jaar ervoor. Het aantal meldingen over vermoedelijke fraude in de mondzorgsector is gestegen. In de medisch-specialistische zorg en de geestelijke gezondheidszorg (ggz) blijkt ook sprake te zijn van signalen van fraude. Het aantal meldingen steeg tot 86 in 2016, terwijl dat een jaar eerder slechts 59 was.  

Door: Redactie Nationale Zorggids