Logo_stichting-de-friesland-logo

Stichting De Friesland van de gelijknamige zorgverzekeraar heeft nog 6 miljoen euro in kas om te besteden aan innovaties in de zorg. Met het geld worden projecten gefinancierd die zich onder andere richten op betere voeding en meer digitale zorg. Het is nog onduidelijk voor welke innovatieve projecten het geld gebruikt gaat worden. Dit meldt Leeuwarder Courant.

De inhoud van de pot werd deze week bekend gemaakt tijdens de viering van het vijfjarig bestaan van de stichting. Sinds de start is er al 13 miljoen euro geïnvesteerd in 73 projecten. Deze zorgvernieuwingsprojecten hebben wisselende resultaten behaald. Stichting De Friesland zal blijven investering in projecten en ziet innovatie als iets noodzakelijks. “Als we de zorg niet vernieuwen, moet in 2025 een op de vier werknemers in de zorg werken”, zegt Nynke Boonsta, lector zorg en innovatie in de psychiatrie aan de NHL Hogeschool. Boonstra was als gastspreker aanwezig bij de viering van het jubileum.

Het geld is in de afgelopen jaren gebruikt voor zorgprojecten voor alle leeftijden. Zo was er een project om bewegingsonderwijs op basisscholen te stimuleren, voor het opzetten van een digipoli voor zwangeren en om gezond en duurzaam eten voor ouderen te bevorderen. Ook is er veel aandacht geweest voor het project Fryslân Hartveilig, waarbij het netwerk van burgerhulpverleners met vaardigheden om te kunnen reanimeren verder is uitgebreid.

Door: Redactie Nationale Zorggids