Normal_geld__portemonnee__muntgeld

Nederland geeft elk jaar meer geld uit aan zorg. Om de zorg betaalbaar te houden, wordt er een actief beleid gevoerd op de beheersing ervan. De zorgkosten zijn de afgelopen jaren ook gegroeid, waardoor de zorgpremie ook groeit. Voor 2018 raamt het kabinet een zorgpremie van 113,50 per maand. Dat zou een groei betekenen van ongeveer 6 euro per maand. Ruim 4 euro hiervan wordt veroorzaakt door hogere lonen en prijzen. Dat meldt Rijksoverheid. 

Jaarlijks raamt het kabinet met Prinsjesdag de hoogte van de zorgpremie voor het komende jaar. Deze raming is nodig om te kunnen inschatten hoe de koopkracht van mensen zich ontwikkelt. De daadwerkelijke premie voor 2018 wordt pas uiterlijk in november 2017 vastgesteld door de zorgverzekeraars. De raming met Prinsjesdag wijkt daarom vaak af van de daadwerkelijke premie. Zo werd in september 2013 de premie voor 2014 zo’n 128 euro per jaar te hoog geraamd. In 2016 werd de premie voor 2017 juist 49 euro te laag geraamd. 

De berekening van de hoogte van het eigen risico is wettelijk vastgelegd. Uit deze wettelijke berekening volgt dat het eigen risico in 2018 uitkomt op 400 euro. De verhoging van 15 euro is daarmee geen politiek besluit, maar volgt automatisch uit de groei van de zorguitgaven.

Door de hogere zorguitgaven gaat ook de zorgtoeslag automatisch omhoog. Voor alleenstaanden gaat het om een automatische stijging van 64 euro. Om mensen met een lager inkomen extra tegemoet te komen, verhoogt het kabinet de zorgtoeslag voor alleenstaanden daarbovenop nog eens met 67 euro. De maximale zorgtoeslag stijgt daardoor met 131 euro naar 1197. Voor meerpersoonshuishoudens stijgt de maximale zorgtoeslag met 194 euro naar 2237 euro. Die stijging bestaat uit een automatische stijging van 129 euro en een extra verhoging door het kabinet van 65 euro.   

Door: Redactie Nationale Zorggids