Normal_normal_stethoscoop__computer__toetsenbord__informatie__medisch

Schriftelijke consulten en belconsulten zijn vanaf 2018 declarabel voor zorgaanbieders in de medisch specialistische zorg. Ook is de eerstelijns zorg, medisch-specialistische zorg en langdurige zorg gevraagd naar knelpunten in de bekostiging van de palliatieve zorg. Daaruit zijn zeven verbeterpunten voortgekomen, laat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) weten. Dat meldt de NZa. 

Vanaf 1 januari aanstaande kunnen aanbieders van medisch-specialistische zorg niet alleen polikliniekbezoeken declareren, maar ook schriftelijke consulten en belconsulten. Het is de bedoeling om op deze manier e-health te stimuleren, om zo een onnodig bezoekje naar de polikliniek te voorkomen. Om voor de nieuwe declaratieregels in aanmerking te komen moet iedere patiënt wel eerst een gewone consult hebben gehad.

De NZa wijzigt ook de regels omtrent palliatieve zorg. Want - zo vindt de Zorgautoriteit - de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg kan op korte termijn verbeterd worden. Zo kan de bekostiging vereenvoudigd worden en per sector worden ingedeeld. Ook zou doelmatigheid van palliatieve zorg gestimuleerd moeten worden, waarbij dit met bekostiging wordt gefaciliteerd. Als het aan de NZa ligt worden regionale samenwerkingen gestimuleerd en moet de bekostiging meer ruimte bieden voor mogelijkheden om samen te beslissen. Uiteindelijk leiden de nieuwe regels to een betere aansluiting bij de SONCOS-kwaliteitsnorm (de norm van de Stichting Oncologische Samenwerking).

Door: Redactie Nationale Zorggids