Normal_geld_portemonnee

Voor chronisch zieken en mensen met een beperking blijven de zorgkosten zich opstapelen. Steeds meer mensen zien hierdoor af van noodzakelijke zorg en ondersteuning. Gezinnen raken in de schulden. Er zijn snel maatregelen nodig, vinden patiënten- en gehandicaptenorganisaties. Ze pleiten daarom voor een maximum op de eigen zorgbijdragen waarbij wordt uitgegaan van wat mensen kunnen opbrengen. Deze oproep staat in een brief die de organisaties gezamenlijk naar de Tweede Kamer hebben gestuurd, zo meldt Ieder(in). 

Naast het eigen risico en de zorgpremie betalen chronisch zieken en mensen met een beperking forse eigen bijdragen voor medicijnen, hulpmiddelen, Wet maatsschappelijke ondersteuning (Wmo) en Wet langdurige zorg (Wlz), en kosten voor niet verzekerde zorg zoals de fysiotherapeut en de tandarts. Daarnaast vallen andere leefkosten, zoals bijvoorbeeld voor aangepaste kleding en dagelijkse hulpmiddelen dikwijls ook hoger uit.

Vorig jaar heeft het Nibud laten zien dat de zorgkosten voor mensen met een beperking tussen 2011 en 2016 zijn verdubbeld. Ruim 615.000 mensen hebben te maken hebben met tenminste een stapeling van eigen risico en eigen bijdragen voor gemeentelijke zorg of langdurige zorg. Het Nibud berekende dat mensen met hoge zorgkosten inmiddels meer dan 20 procent van hun netto inkomen aan zorg kwijt zijn, terwijl de doorsnee Nederlander aan zorg tussen de 4 en 6 procent kwijt is.

Patiëntenfederatie Nederland, Mezzo, MIND/Landelijk Platform Psychische Gezondheid, Per Saldo en Ieder(in) stellen onder meer voor om het totaal aan eigen betalingen te maximeren en daarbij uit te gaan van het besteedbaar inkomen van mensen. Ook zou de informatie over eigen betalingen en zorg moeten verbeteren, zodat dit eenduidig en herkenbaar beschikbaar is. Verlaag tot slot het eigen risico en eigen bijdrage van gemeentelijke en langdurige zorg, aldus de organisaties.

Door: Redactie Nationale Zorggids