Normal_medicijnen_geld

De aanhoudende kritiek op de prijs van geneesmiddelen leidt er misschien toe dat één van ’s werelds grootste farmabedrijf Janssen zich terugtrekt uit de onderhandelingen over nieuwe medicijnen. Als er geen akkoord wordt bereikt over de medicijnen van Janssen, komen deze hoogstwaarschijnlijk niet in het basispakket van de zorgverzekering. Dat meldt het Financieele Dagblad.

Sonja Willems (directeur Janssen Benelux) voelt zich opgejaagd en noemt de huidige gang van zaken respectloos. De directeur van Janssen, dat onderdeel is van Johnson & Johnson, zegt dit naar aanleiding van een hoorzitting dat vandaag in de Tweede Kamer plaatsvindt. Farmaceutische bedrijven zouden volgens PvdA-Kamerlid Henk Nijboer woekerwinsten maken.

Als de kritiek aanhoudt, trekt Janssen de stekker eruit. Het bedrijf weigert dan nog langer mee te doen aan de onderhandelingen voor goedkopere medicijnprijzen. “We registreren onze nieuwe geneesmiddelen en vervolgens zeggen we: dit is de prijs, zie maar wat je ermee doet. Jongens, trek je eigen plan”, aldus Willems.

Een concreet voorbeeld is een nieuw medicijn tegen bloedkanker. De onderhandelingen waren volop in gang en een akkoord met de zorgverzekeraars was bijna bereikt, zegt Willems. Toen het ministerie van Volksgezondheid besloot een beslissing ui te stellen, betekende dit ook dat patiënten die het medicijn nodig hebben een jaar langer moeten wachten. Willems spreekt Nederland aan op de overlevingskansen van patiënten met kanker. Die blijken, mede door de late introductie van sommige nieuwe geneesmiddelen, lager te zijn dan in de rest van de Benelux. Volgens diverse farmaceutische bedrijven zijn de medicijnkosten het afgelopen decennium bovendien nauwelijks gestegen.

Door: Redactie Nationale Zorggids