Logo_menzis_logo

Zorgverzekeraar Menzis introduceert SamenGezond, een gezondheidsprogramma dat er voor moet zorgen dat mensen preventief hun eigen gezondheid gaan verbeteren. Dit zou onder de taken vallen van zorgverzekeraars, zo stelt Menzis. Via het programma kunnen deelnemers op basis van persoonlijk inzicht hun gezondheid op peil houden of verbeteren, wat bovendien een positief effect kan hebben op de steeds verder stijgende zorgkosten. Dit meldt Menzis. 

In het regeerakkoord is ook gesproken over het belang van preventie in de gezondheidszorg. “Zorgverzekeraars moeten hier een bijdrage aan leveren. En dat moet meer zijn dan nu het geval is”, zegt Menzis bestuursvoorzitter Ruben Wenselaar. “Het in stand houden van de gezondheidszorg en de gezondheid van alle Nederlanders is een collectieve verantwoordelijkheid”, stelt hij.

Via het programma SamenGezond wordt ingezet op gezonde gedragsveranderingen. Ook wordt samengewerkt met verschillende zorgaanbieders en zijn er al gesprekken gevoerd met andere organisaties. Daarnaast wordt gekeken naar regionale initiatieven, samenwerkingen en mogelijkheden voor speciale toegang voor kwetsbaren en minder draagkrachtigen. Het gezondheidsprogramma is gekoppeld aan een app waarin gezien kan worden hoe iemand zijn of haar gezondheid kan verbeteren. Daarbij wordt een online coach ingezet die tips geeft voor gezonde voeding, beweging en ontspanning.

Door: Redactie Nationale Zorggids