Normal_geld__pennen__contract__afspraak

Als politieke partijen SP, GroenLinks en PvdA hun zin krijgen met het aanpassen van de huidige plannen van het kabinet, kan de zorg daar flink van profiteren. Dit maakt het Centraal Planbureau (CBP) bekend nadat de cijfers zijn doorgerekend. De overheidsuitgaven zouden met bijna 10 miljard euro toenemen, waar niet alleen de zorg maar ook de sociale zekerheid gebaat bij zijn. De partijen hebben voorstellen ingediend voor aanpassingen in het regeerakkoord die de verbeteringen moeten realiseren. Dit meldt Skipr. 

In de plannen wordt onder andere gesproken over het afschaffen van het verplicht eigen risico met ingang van 2019. Dit zou in 2021 resulteren in een extra kostenpost van 3,6 miljard euro. Er komt meer geld beschikbaar voor de wijkverpleging omdat de bezuiniging uit het hoofdlijnenakkoord wordt teruggedraaid. Zorgpersoneel dat zorg levert binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zal de arbeidsvoorwaarden zien verbeteren. Er wordt 0,2 miljard euro uitgetrokken voor de doelgroep die in zwaar weer verkeert door een hoge werkdruk, personeelstekort en te lage tarieven voor de zorg die geleverd wordt.

Bovendien wordt er ingezet op extra werkgelegenheid voor de komende jaren. De aangepaste plannen die zijn voorgesteld door oppositiepartijen SP, GroenLinks en PvdA zouden er voor moeten zorgen dat de meeste huishoudens er op vooruit gaan, terwijl de hogere inkomens minder profiteren. Het CBP zegt dat niet duidelijk is of de plannen voor het verlagen van de werkloosheid ook daadwerkelijk haalbaar zijn. Op de arbeidsmarkt is sprake van krapte en de partijen willen de belastingtarieven niet terugbrengen naar twee schijven. Ook wordt voorgesteld de verlaging van de  vennootschapsbelasting terug te draaien, wat op de langere termijn juist kan zorgen voor daling van de structurele werkgelegenheid.

Door: Redactie Nationale Zorggids