Normal_geld__munten__centen

De premie van de basisverzekering van zorgverzekeraar CZ gaat op 1 januari 2018 met 3,40 euro per maand omhoog (3 procent) en komt uit op 116,25 euro. Dat is ruim 6 euro per maand onder de kostprijs. CZ zet hiervoor 221 miljoen euro van haar overreserve in. Dat meldt de zorgverzekeraar. 

CZ biedt al een aantal jaren een verlieslatende premie aan. De werkelijke zorgkosten zijn hoger. Door geleidelijke inzet van overreserves kan CZ de premiestijging dempen. Als de overreserves op zijn zal de premie flink stijgen. De stijging van de zorgkosten is dan ook zorgelijk, aldus Wim van der Meeren, bestuursvoorzitter van CZ.

Van der Meeren pleit ervoor zo breed en creatief mogelijk te kijken naar effectieve manieren om de zorgkostenstijging af te remmen. “Er blijft binnen de Rijksbegroting steeds minder ruimte over voor andere uitgaven, die waarschijnlijk meer bijdragen aan een betere gezondheid dan alsmaar meer uitgeven aan zorg. Denk aan investeren in onderwijs voor kansarmen. Er is een duidelijke verwevenheid tussen sociaal economische status en gezondheid.”

CZ heeft zelf vanuit de filosofie van ‘beter voorkomen dan genezen’ haar debiteurenbeleid aangepast. “Er is samenhang tussen het hebben van schulden en gezondheidsproblemen. Door tijdige signalering van betalingsproblematiek bij onze klanten en het bieden van een oplossing op maat kan een domino-effect van verdere financiële problemen en daarmee gepaard gaande zorgconsumptie worden voorkomen.” Op deze gedachte is ook een project in Den Haag gestoeld, waarbij de gemeente samen met onder andere CZ gezinnen met schulden helpt om de oorzaak hiervan duurzaam weg te nemen.

Door: Redactie Nationale Zorggids