Logo_logo_zorgverzekeraar_dsw

In een poging de wachttijden binnen de geestelijke gezondheidszorg (ggz) in te korten, gaat Parnassia Groep klanten van zorgverzekeraar DSW voorrang geven op behandeling. Gemiddeld moeten patiënten nu tot tien weken wachten voordat zij geholpen kunnen worden, en dit moet met de nieuwe afspraken worden teruggedrongen naar hooguit vier weken. DSW heeft de voorrangsregeling zelf niet zo afgesproken met de zorgaanbieder, maar het blijkt voort te stromen uit hun gezamenlijke wens om de wachttijden korter te maken. Dit meldt Algemeen Dagblad. 

Wie nu behandeld wil worden binnen de ggz, moet eerst een gesprek hebben met een regiebehandelaar. Door de vergrijzing is er echter een tekort aan deze specialisten, waardoor de wachttijden snel kunnen oplopen. Nu is het nog noodzakelijk om eerst dit gesprek te hebben, maar klanten van DSW kunnen in een aantal gevallen al aan hun behandeling beginnen zonder het gesprek met de regiebehandelaar. Een interne memo die in handen is van het AD informeert werknemers over deze voorrangsregeling.

Chris Oomen, directeur van DSW, erkent dat het lang niet altijd nodig is om een regiebehandelaar in te zetten en heeft daarom afspraken gemaakt met Parnassia Groep. “Het is puur bureaucratie, weggegooid geld”, zegt Oomen. Bij ongeveer vijf procent van de patiënten wordt geen hoofdbehandelaar ingezet. Hierdoor hoeft de patiënt minder lang te wachten op zorg. Oomen stelt dat het niet uit zou moeten maken bij wie iemand verzekerd is, maar Parnassia Groep zegt dat de voorkeursbehandeling nu eenmaal het resultaat van de gemaakte afspraken is tussen beide partijen. “Jouw verzekeraar probeert voor jou de beste afspraken te maken. Zo werkt de marktwerking in de zorg”, aldus Stephan Valk, bestuursvoorzitter van Parnassia groep.

De aanbieder van geestelijke gezondheidszorg hoopt dat meer zorgverzekeraars het voorbeeld van DSW gaan volgen. Door het verplichte gesprek met de regiebehandelaar in sommige gevallen achterwege te laten, kan de wachttijd binnen de ggz flink omlaag. “DSW loopt hierin voorop. Met de rest zijn we in gesprek.”

Door: Redactie Nationale Zorggids