Normal_kunstgebit

Nadat de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT) en een cliënt van VGZ vorige maand de zorgverzekeraar voor de rechter daagden, zijn de partijen nu tot overeenstemming gekomen. Reden voor de rechtszaak was de weigering van VGZ om het aanbrengen van een kunstgebit op implantaten door een tandprotheticus te vergoeden. Het bereiken van overeenstemming betekent dat de cliënt de zorg alsnog vergoed krijgt. Ook mogen tandprothetici op verwijzing van een tandarts(-implantoloog) deze zorg alsnog zelfstandig aanvragen en declareren. Dat meldt ONT. 

“We zijn blij met deze uitkomst”, aldus De Romph, directeur van de ONT, “omdat hiermee de toegankelijkheid van deze zorg voor de meest kwetsbare groep gewaarborgd blijft. De cliënt is de grote winnaar want die kan de zorgverlener waar hij het meest vertrouwen in heeft het gebit laten maken. Dit doet bovendien recht aan de wettelijke bevoegdheid van de tandprotheticus. In deze casus heeft de tandprotheticus zich aan alle spelregels gehouden. VGZ doet dat nu ook en dat waarderen we.” 

"We betreuren het dat de eerdere communicatie vanuit VGZ tot een misverstand heeft geleid”, reageert VGZ. “Dat een tandprotheticus een gebitsprothese mag maken is voor ons nooit een punt van twijfel geweest. De gebitsprothese op implantaten wordt, ook als deze gemaakt wordt door een tandprotheticus, vergoed mits er een verwijzing van de tandarts is. We zijn blij dat we een constructief gesprek met de ONT hebben gehad en tot een oplossing zijn gekomen.”

Om onwenselijke misverstanden in de toekomst te voorkomen hebben de ONT en VGZ afgesproken voor het zorginkoopbeleid 2019 intensief met elkaar te overleggen. Met de uitkomst van het gesprek is de rechtszaak die begin volgende jaar zou dienen bij de rechtbank van de baan.

Door: Redactie Nationale Zorggids