Normal_tweede_kamer

De woordvoerders stelden in hun eerste termijn vragen over de begroting van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de ministers De Jonge en Bruins en staatssecretaris Blokhuis. In het debat kwamen de zorgonderwerpen eigen risico, zorgpolissen, ouderenzorg, bureaucratie, eigen bijdrage, preventie en zeldzame ziekten aan bod. Dat meldt de Tweede Kamer.

Eigen risico

Leidt het eigen risico in de zorgverzekering tot het mijden van zorg? Verschillende woordvoerders denken van wel.

  • Gerbrands (PVV): schaf het eigen risico af, te beginnen met de eerstelijnszorg
  • Ellemeet (GroenLinks): doe onderzoek naar de impact van het eigen risico op zorgmijding
  • Kooiman (SP): het eigen risico is een boete op ziek zijn en moet daarom verdwijnen

Zorgpolissen

Zorgverzekeraars bieden veel verschillende polissen aan. Verzekerden kunnen moeilijk hun weg vinden in de zorgpolisjungle, denkt Ellemeet. Zij pleit voor een beperking van het aantal polissen dat verzekeraars mogen aanbieden. "Kloonpolissen" zijn ook Van den Berg (CDA) een doorn in het oog, maar zij wil zorgverzekeraars eerst zelf de kans geven om er een eind aan te maken.

Het moet voor consumenten makkelijker worden om zorgpolissen met elkaar te vergelijken, zegt De Vries (VVD). Zij hoopt dat hierdoor nieuwe verzekeraars toetreden tot de markt. Mensen willen een goede verzekering voor een eerlijke prijs, zegt Dijksma (PvdA), die met een kapmes door de zorgpolisjungle wil gaan.

Ouderenzorg

Er gaat 2,1 miljard extra naar de verpleeghuiszorg, zo is in het regeerakkoord vastgelegd. Kooiman, Sazias (50PLUS) en Kuzu (DENK) vragen om waarborgen dat dit geld ook echt naar betere zorg gaat, en niet naar bijvoorbeeld de salarissen van het management.

Goede ouderenzorg is een kwestie van beschaving, benadrukt Slootweg (CDA), die de menselijke maat centraal wil stellen. De stem van bewoners en mantelzorgers moet worden gehoord, mensen mogen niet tussen wal en schip vallen en eenzaamheid moet worden bestreden.

Agema (PVV) hekelt de sluiting van verzorgingshuizen. Deze bezuiniging heeft alleen maar geld gekost. De spoedeisende hulp wordt overspoeld met ouderen. Er worden steeds meer trapliften geïnstalleerd.

Wijkverpleegkundigen zijn vooral onderweg van de ene naar de andere cliënt. De PVV-woordvoerster wil extra geld vrijmaken voor ouderenzorg door afschaffing van de expatregeling.

Het is goed dat er toch niet wordt bezuinigd op de wijkverpleegkundigen, zegt Dijksma. Maar er moet volgens haar meer gebeuren om het vak aantrekkelijker te maken, bijvoorbeeld door het salaris te verhogen.

Het kunnen meenemen van huisdieren naar een verzorgingshuis is positief voor de gezondheid en het welbevinden van ouderen, zo blijkt uit onderzoek. Het uitgangspunt moet daarom zijn dat dit is toegestaan, zegt Arissen (PvdD).

Zeldzame ziekten

Gerbrands vraagt aandacht voor zeldzame ziekten. Zij pleit voor een dragerschapstest op ernstige erfelijke aandoeningen als taaislijmziekte voor paren met een kinderwens. Ook moet er volgens haar een fonds komen voor de vergoeding van geneesmiddelen die nog niet in het basispakket zitten.

Patiënten moeten de geneesmiddelen krijgen die ze nodig hebben, vindt Dijksma. Zij pleit voor maatregelen op korte en lange termijn om de macht van farmaceuten te breken.

De bewindslieden reageren op 14 december op de eerste termijn van de Kamer.