Logo_logo_zorggroep-doh_huisartsen

Zorggroep DOH (De Ondernemende Huisarts) gaat alle patiënten die bij VGZ verzekerd zijn, een brief sturen over de mogelijke verslechteringen in hun zorgverzekering. De zorggroep, waarbij 57 huisartsen in de regio van Eindhoven zijn aangesloten, zijn tot dit besluit gekomen omdat zij de nieuwe eisen van VGZ onverantwoord vinden. De zorgverzekeraar wil per 2018 veel strengere eisen hanteren, waardoor de kwaliteit van zorg ernstig in het geding kan komen. Dit meldt Brabants Dagblad.

Al vanaf het voorjaar zijn VGZ en de DOH in onderhandelingen over de tarieven voor 2018. Toch zijn beide partijen er nog altijd niet in geslaagd om tot een overeenkomst te komen. “We hebben lagere tarieven geboden, maar VGZ vond dat niet ver genoeg gaan”, aldus Jan Erik de Wildt, directeur bedrijfsvoering van DOH. Hij noemt het opmerkelijk dat zij de afgelopen negen jaar het wel steeds eens konden worden over de tarieven, maar dit jaar niet.

Volgens VGZ is het lang niet altijd nodig om ketenzorg in te zetten voor patiënten en kan daarom bezuinigd worden op deze kosten. Via ketenzorg wordt onder andere de coördinatie tussen de praktijkondersteuner, psychologen, fysiotherapeuten en apothekers geregeld. “VGZ gaat op de stoel van de huisarts zitten en dwingt de huisarts om keuzes te maken die hij ethisch gezien niet kán maken.” Hij vreest dat de huisartsen niet langer de optimale zorg kunnen verlenen als VGZ een quota legt op ketenzorg en flink gaat bezuinigen op de tarieven voor huisartszorg.

Het gaat met name om patiënten met diabetes, hartproblemen, kwetsbare ouderen, mensen met psychische problemen en longpatiënten. Zij worden aangeraden over te stappen op een andere zorgverzekeraar. VGZ wil de voorwaarden van het huidige contract verlengen met maximaal drie maanden, maar dan is het overstapmoment voor zorgverzekeringen al voorbij. De Wildt laat weten dat DOH daarom een kort geding heeft aangespannen. “Volgens het contract is VGZ verplicht om, als er geen overeenstemming is over een nieuw contract, het oude een jaar te verlengen.”

Door: Redactie Nationale Zorggids