Normal_achmea

Hoewel de organisatorische samenvoeging van De Friesland Zorgverzekeraar en zilveren Kruis niet zoals gepland heeft plaatsvonden, is de juridische fusie wel gerealiseerd. Dit besluit heeft te maken met het verzoekschrift dat de ondernemingsraad van De Friesland heeft ingediend bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam. De organisatorische samenvoeging voorlopig opgeschort. Dat meldt Achmea.

De juridische fusie is ondertussen wel doorgegaan. Dit is een formele stap die gezet moest worden om tijdig uitvoering te geven aan het herstelplan voor FBTO Zorg, zoals afgesproken met De Nederlandsche Bank. Een juridische fusie betekent eigenlijk niets voor de medewerkers van De Friesland die zich al tijdenlang zorgen maakten over de fusie. Zij blijven voor nu deel uitmaken van dezelfde afdeling en houden dezelfde leidinggevende.

Op dit moment zijn de raad van bestuur van Achmea, de directie van De Friesland en de ondernemingsraad van de Friese zorgverzekeraar nog steeds met elkaar in gesprek. Die gesprekken gaan onder meer over werkgelegenheidsgaranties in Leeuwarden en het borgen van de autonomie van De Friesland. Alle partijen hebben daarbij als doel er samen uit te komen, zodat de procedure bij de Ondernemingskamer niet nodig is. 

Door: Redactie Nationale Zorggids