Normal_medicijnen_geneesmiddelen

De langdurige onderhandelingen over de toelating van Orkambi tot het basispakket leiden tot discussie over de vergoeding van nieuwe (dure) geneesmiddelen. De Kamer debatteerde met minister Bruins (Medische Zorg). Dat meldt de Tweede Kamer

Orkambi lijkt een effectief geneesmiddel dat op cellulair niveau de oorzaak van cystic fibrosis (taaislijmziekte) aanpakt. Maar omdat de producent een hoge prijs vroeg, wilde toenmalig minister Schippers van Volksgezondheid het aanvankelijk niet in het basispakket opnemen. Uiteindelijk kwam er toch een akkoord over de vergoeding.

Bruins wijst op de rol van het Zorginstituut Nederland. Dit adviseert bij de toelating van nieuwe geneesmiddelen zoals Orkambi over de kosteneffectiviteit.

Toelating dure geneesmiddelen

Agema hekelt "de koude sommetjes over de rug van doodzieke patiënten". Die zorgen er volgens haar voor dat het, zoals bij Orkambi, vaak jaren duurt voor nieuwe effectieve medicijnen beschikbaar komen. Zij stelt voor om toegelaten geneesmiddelen voortaan direct te vergoeden, en pas daarna met de producent over de prijs te gaan onderhandelen.

Iedereen die (een dierbare heeft die) ziek is, wil dat een veelbelovend medicijn zo snel mogelijk wordt vergoed, zegt De Vries (VVD), maar we mogen ons niet laten gijzelen door farmaceuten die een veel te hoge prijs vragen. Daar sluit Van den Berg (CDA) zich bij aan: als we de zorg betaalbaar willen houden, kunnen we niet elke prijs accepteren.

Big farma

De grote farmaceutische bedrijven houden patiënten en overheden in een ijzeren greep, stelt Ellemeet (GroenLinks), en kunnen zo hoge prijzen vragen voor hun producten. Daarom heeft zij samen met collega's van PvdA en SP een initiatiefnota opgesteld met plannen om de macht van "big farma" te breken.

Farmaceutische bedrijven zouden meer inzicht moeten geven in hun kosten en winsten, betoogt Dijkstra (D66). Zij denkt dat die transparantie kan worden afgedwongen door binnen Europa beter samen te werken. Het gezamenlijk inkopen van medicijnen door landen kan daarbij volgens Bruins helpen.

De Kamer stemt op 23 januari over de ingediende moties.