Normal_hart_gezondheid

Zorgen zorgverzekeraars in Nederland voor een duurzame zorg? Een zorg van hoge kwaliteit die, ook in de toekomst, betaalbaar en toegankelijk blijft voor alle Nederlanders? Maken ze de regierol in het Nederlandse zorgstelsel waar? Of slagen ze daar niet in en is hun regierol een fictie? Dat is de kernvraag in de afscheidsrede van prof. dr. Emile Curfs, hoogleraar Maatschappelijk ondernemen door zorgverzekeraars. Dat meldt de Open Universiteit. 

Zorgverzekeraars hebben 12 jaar de tijd gehad om hun regierol waar te maken. En het zorgstelsel en de rol van zorgverzekeraars daarin zijn volop onderzocht en geëvalueerd, ook in de Academische Onderzoekswerkplaats Zorgverzekeraars (AOZ) van de Leerstoel Maatschappelijk ondernemen door zorgverzekeraars. Die onderzoeken geven echter geen eensluidend antwoord op de kernvraag.

Het valt nog niet mee om objectief en integraal de regierol van de zorgverzekeraar te analyseren, zegt Curfs. In zijn afscheidsrede beantwoordt hij de vraag of de regierol van zorgverzekeraars een fictie is. Op weg daarnaartoe neemt hij bezoekers mee langs feiten en meningen van stakeholders in de zorg over die regierol. Daarbij duidt hij gaandeweg een aantal belangrijke items en verschaft  daarmee meer inzicht in waarom zaken bij de uitvoering van ons zorgstelsel gebeuren zoals ze gebeuren.

Hij maakt gebruik van resultaten uit andere onderzoeken, maar zijn afscheidsrede is geen allesomvattende samenvatting van alle onderzoeken en meningen in Nederland over het zorgstelsel en de regierol van zorgverzekeraars. Dat is in zijn ogen ook niet nodig. Hij wil ook geen zorgverzekeraars of zorgverleners op een onaantastbaar voetstuk plaatsen. Als daarvoor een groep in aanmerking zou komen, zouden dat de zorgvragers zijn.

De afscheidsrede van prof. dr. Emile Curfs vindt plaats op vrijdag 26 januari 2018 om 16.00 uur bij de Open Universiteit in Heerlen, en is ook integraal te volgen via www.ou.nl/live. 

Door: Redactie Nationale Zorggids