Normal_stethoscoop__hartslag

E-healthdienst Hartwacht, dat sinds 2016 door Zilveren Kruis wordt vergoed, heeft in anderhalf jaar tijd goede resultaten behaald. 64 procent van de gebruikers met te hoge bloeddruk had na drie maanden Hartwacht zijn bloeddruk onder controle. De dienst biedt patiënten met hartfalen, hartritmestoornissen of resistente hypertensie de mogelijkheid om vanaf huis metingen te doen, waarbij de cardioloog vanaf een afstand meekijkt. Dat meldt Zilveren Kruis. 

Cardiologie Centra Nederland ontwikkelde de Hartwacht en Zilveren Kruis was mede-initiatiefnemer en de eerste van vijf zorgverzekeraars die de dienst vergoedde. Gebruikers melden sinds 2016 een lagere bloeddruk, zelfs patiënten met resistente hypertensie (hoge bloeddruk die ongevoelig is voor bloeddrukverlagende middelen).

Patiënten lijken steeds meer open te staan voor e-health-voorzieningen thuis en zelfmanagement. “Op termijn betekent dit minder bezoek aan de spoedeisende hulp en de huisarts, en minder wachttijd in het ziekenhuis. E-health gaat de komende jaren een steeds prominentere rol innemen bij het inkoopbeleid van Zilveren Kruis”, zegt cardioloog Igor Tulevski. Hij is tevens medeoprichter van Cardiologie Centra Nederland (CCN). Dankzij e-health voelen klanten zich minder gebonden en hebben ze een betere kwaliteit van leven. 

Door: Redactie Nationale Zorggids