Normal_diabetes__suikerziekte_bloedprikken

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) heeft maandag 22 januari positief geadviseerd over vergoeding van Flash Glucose Monitoring (FGM) voor diabetespatiënten die nu in aanmerking komen voor real time Continue Glucose Monitoring (RTCGM). Zorginstituut Nederland biedt nu als eerstvolgende stap het conceptstandpunt ter consultatie aan veldpartijen in de diabeteszorg. Wanneer daarna de Raad van Bestuur van het Zorginstituut formeel met het standpunt instemt, wordt deze officieel van kracht. Dit meldt Zorginstituut Nederland.

Flash Glucose Monitoring is een vorm van glucosemeting waarbij men niet langer in de vinger hoeft te prikken. Bij FGM, zoals de FreeStyle Libre, zit een sensor op de bovenarm die met een scanner of smartphone afgelezen kan worden. Hierop is de actuele glucosewaarde te zien, en een pijl die aangeeft of de hoeveelheid glucose in het bloed daalt of stijgt. Alleen wanneer er twijfel is, kan in de vinger worden geprikt om de glucose handmatig te meten. Met het advies van Zorginstituut Nederland wordt de methode mogelijk vergoed voor een deel van de patiënten.

RTCGM is verzekerde zorg voor 5 specifieke indicatiegroepen. Dit zijn kinderen met diabetes type I, volwassenen waarvan de bloedglucosewaarden slecht zijn in te stellen, zwangere vrouwen met diabetes type I en II en vrouwen met diabetes types I en II die een zwangerschapswens hebben. Type I-patiënten met herhaalde ernstige hypoglykemieën en/of die ze zelf niet kunnen waarnemen behoren ook tot de indicatiegroepen. Op basis van het conceptstandpunt dat nu voorligt, komen de eerste 4 groepen in aanmerking voor vergoeding van FGM.

Er is een grote groep patiënten die vingerprikt voor zelfcontrole. Het is nu nog onvoldoende duidelijk voor welke van hen FGM meerwaarde heeft. Mede om deze reden is in 2017 door een speciale werkgroep binnen de Rondetafel Diabeteszorg besloten om een tweesporenaanpak te volgen. Er is eerst gekeken naar de patiëntengroepen die RTCGM als geïndiceerde zorg krijgen. FGM meet de bloedglucose op eenzelfde wijze als RTCGM. Er was hierdoor minder wetenschappelijk bewijs nodig dan voor de vingerprik-methode. Wel moet zijn aangetoond dat FGM hetzelfde meet als RTCGM en daarmee even betrouwbaar is.

Door: Redactie Nationale Zorggids