Normal_geld_medicijnen

De Nederlandse overheid moet regelmatig met medicijnfabrikanten om de tafel om te onderhandelen over prijzen. Wat het voor de overheid moeilijk maakt is het gebrek aan kennis over de kostprijs van een medicijn en de prijsonderbouwing van de farmaceut, zegt minister Bruno Bruins van Medische Zorg. Dit maakt het lastig om een goed onderbouwde en verantwoorde prijsonderhandelingen aan te gaan, meldt Zorgvisie. 

Zodra een medicijn in de zogenaamde sluis zit (het middel wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering totdat hierover een definitief besluit is genomen), vraagt de overheid de fabrikant om een onderbouwing van de ontwikkelingskosten van het middel en de productiekosten, waaruit een totaalprijs voortvloeit. Farmaceuten willen deze gegevens echter bijna nooit verstrekken, zegt Bruins.

Hij vindt dat medicijnfabrikanten tekortschieten in hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en wil dat zij transparanter zijn over de prijs van een geneesmiddel en hoe deze tot stand is gekomen. Daarom gaat Bruins binnenkort een gesprek aan met organisaties die op nationaal en internationaal opereren om hun hierop aan te spreken. De Vereniging voor Innovatieve Geneesmiddelen wordt hier tevens bij betrokken. 

Door: Redactie Nationale Zorggids