Normal_geld_stethoscoop_pillen

Specifieke doelgroepen die aanvullende geneeskundige zorg nodig hebben in de eerstelijns zorg, krijgen dit vanaf 2010 vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Nu geldt nog een tijdelijke subsidieregeling, die ook in 2019 van kracht blijft. Minister Bruno Bruins van Medische Zorg heeft twee weken geleden een brief aan de Tweede Kamer verstuurd met dit besluit. Dit meldt Skipr. 

De aanvullende kosten worden met name gemaakt door ouderen met multiproblematiek, patiënten met progressieve ziekten zoals Parkinson en Multiple Sclerose (MS), mensen met niet-aangeboren hersenletsel en mensen met een verstandelijke beperking. Deze zorg draagt er toe bij de zij langer thuis kunnen blijven wonen, wat onnodige ziekenhuisopnames en extra belasting van huisartsen voorkomt. Onder andere fysiotherapeuten, logopedisten, gedragsdeskundigen en ergotherapeuten worden ingezet via de aanvullende geneeskunde.

De kosten die hieraan verbonden zijn, worden nu nog betaald via subsidies. Echter oordeelden Zorginstituut Nederland en oud-minister Schippers van Volksgezondheid al eerder dat deze kosten prima onder de Zorgverzekeringswet kunnen vallen. Daar is een overgangsperiode voor nodig, waar minister Bruins tot 2020 de tijd voor neemt. Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit kan de nieuwe bekostiging al vanaf 2019 in werking treden, maar de minister wil meer tijd uittrekken voor de overheveling.

Door: Redactie Nationale Zorggids