Normal_rss_entry-123128

Verzekeraar Achmea mag zijn zorgverzekeringsdivisies De Friesland Zorgverzekeraar en Zilveren Kruis samenvoegen. Dat heeft de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam bepaald. De centrale ondernemingsraad van De Friesland had bezwaar gemaakt tegen de samenvoeging, maar dat is afgewezen.

Achmea rechtvaardigde de fusie door te wijzen op financiële tegenvallers bij FBTO Zorg, dat onderdeel is van de divisie De Friesland. Samenvoeging met Zilveren Kruis, waar ook de merken Interpolis, ProLife, Avéro en OZF onder vallen, is volgens het bedrijf de duurzaamste oplossing voor beide partijen.

De or was niet overtuigd en toen het bedrijf de plannen desondanks besloot door te zetten, stapte de raad naar de Ondernemingskamer. Die oordeelt evenwel dat Achmea in redelijkheid tot zijn besluit is gekomen. Achmea liet weten dat de partijen die uitspraak eerst onderling en met de medewerkers gaan bespreken. Daarna worden de vervolgstappen bepaald.

Door: ANP