Normal_normal_schrijven__handschrift

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) brengt een serie controlebezoeken aan aanbieders van wijkverpleging. Met deze bezoeken willen wij meer inzicht krijgen in de manier waarop aanbieders in de wijkverpleging de geleverde zorg registreren en declareren. Dat meldt de NZa. 

Het juist registreren en declareren van zorg maakt deel uit van een goede bedrijfsvoering. Een goede bedrijfsvoering is van groot belang voor zowel de kwaliteit als de betaalbaarheid van zorg. Eerder bood de NZa al concrete handvatten waarmee zorgorganisaties hun bedrijfsvoering konden bijstellen.

Op basis van data-analyses selecteerde de zorgautoriteit een aantal aanbieders die in vergelijking met hun collega’s opvallend veel declareren. Doel van de bezoeken is achterhalen waarom hun declaratiegedrag afwijkt. De NZa heeft de betrokken aanbieders en hun brancheorganisaties van tevoren op de hoogte gesteld van de controles.

De NZa doet vaker controlebezoeken. Eerder deed de waakhond dat in de mondzorg en onder fysiotherapeuten. Op deze manier wil de Zorgautoriteit een beeld krijgen van wat er in een sector speelt, tegen welke problemen aanbieders aanlopen, en hoe deze zijn op te lossen. De NZa zal optreden tegen zorgaanbieders die niet volgens de regels registreren en declareren. 

Door: Redactie Nationale Zorggids