Normal_contract

Zorgverzekeraar Coöperatie VGZ en ggz-organisatie Yulius gaan zich samen inzetten voor verbetering en vernieuwing van de zorg voor mensen met psychische problemen. Daartoe hebben zij op 20 februari een meerjarencontract Zinnige Zorg afgesloten. VGZ contracteerde eerder al diverse ziekenhuizen en ggz-instellingen met vergelijkbare insteek in een gezamenlijk programma. Dat melden beide partijen in een gezamenlijk bericht. 

Coöperatie VGZ en Yulius vinden elkaar op de inhoudelijke Zinnige Zorg-agenda. Door te focussen op kwaliteit in plaats van productie wordt meer passende zorg gerealiseerd en staat de cliënt en zijn hulpvraag centraal. Verspilling, regeldruk, schottenproblematiek en complexe zorg worden hierbij verminderd en daarmee gaan zij terug naar de essentie.

Hierbij hoort een passende meerjarige financiële afspraak. Dit biedt Yulius armslag om haar zorg te innoveren. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat professionals de ruimte krijgen om goede ideeën aan te dragen en uit te voeren, omdat zij het beste weten wat passende zorg is. Een belangrijk kernelement in deze ideeën voor Yulius is herstelondersteunende zorg. Door cliënten in hun kracht aan te spreken, zorgt de organisatie ervoor dat mensen zo snel mogelijk weer kunnen functioneren in hun gezin, op het werk en in de maatschappij. De professionals van Yulius bekijken samen met de cliënt wat nodig is voor een optimaal herstel. 

Marco de Bruin, bestuurder van Yulius: “Wij willen invulling geven aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid de zorgkosten omlaag te brengen. Maar wél met kwaliteit als uitgangspunt. Het contract met VGZ biedt ons de mogelijkheid om nieuwe paden te bewandelen en de zorg anders te organiseren waarbij de professionele inhoud leidend is.”

Marjo Vissers, divisievoorzitter Zorg Coöperatie VGZ: “Invulling geven aan Zinnige Zorg binnen de ggz is van groot belang. We zien het als een grote uitdaging om samen met aanbieders betere zorg voor cliënten, tegen lagere kosten te organiseren. We zijn blij dat Yulius met ons die handschoen wil oppakken en wil samenwerken aan de ggz van de toekomst.” 

Door: Redactie Nationale Zorggids