Normal_umcg__groningen

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en zorgverzekeraar DSW hebben overeenstemming bereikt over een meerjarig contract. Beide partijen zijn hier verheugd over. In februari lukt het de beide partijen nog niet om tot overeenstemming te komen. Nu is toch besloten een meerjarige overeenkomst af te sluiten, wat ruim voor de deadline van 12 november is. Dan moeten zorgverzekeraars bekend maken met welke ziekenhuizen zij afspraken hebben voor het komende jaar. Dit meldt UMCG.

Jos Aartsen, voorzitter Raad van Bestuur van het UMCG: “Voor DSW-verzekerde patiënten is het fijn dat er nu een contract is. Zij zijn altijd welkom bij ons geweest en hebben altijd kunnen rekenen op de beste zorg”. DSW-topman Chris Oomen: “De knelpunten uit het verleden zijn opgelost. Er is een langjarige overeenkomst gesloten waarbij de belangen van zowel het UMCG als de DSW-verzekerden op de juiste wijze worden gediend.” Alle DSW-verzekerde patiënten die in 2018 behandeld zijn of al staan ingepland, krijgen op korte termijn een brief.

Verzekerden hebben de mogelijkheid hun zorgverzekering op te zeggen tot en met 31 december. In de periode van 12 november tot en met 31 december 2017 stond op de website van DSW dat alle ziekenhuizen zijn gecontracteerd en het UMCG stond ook vermeld in de lijst van gecontracteerde ziekenhuizen. Het UMCG ziet deze berichtgeving van DSW richting verzekerden als misleidend. Om die reden zijn de NZa en de ACM op de hoogte gebracht met een melding van onjuiste voorlichting aan verzekerden, aldus het Groningse ziekenhuis.

Door: Redactie Nationale Zorggids