Normal_geld_medicijnen

De kosten voor apotheekzorg zijn in de afgelopen jaren licht gedaald en daarna weer licht gestegen. Dat blijkt uit de monitor Betaalbaarheid en contractering extramurale farmacie van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Ook valt op dat steeds meer apothekers zich verenigen in collectieven. In 2014 sloot 86 procent van de apothekers een contract met een zorgverzekeraar via zo’n collectief. In 2017 was dat bijna 93 procent. Dit meldt NZa.

In de apotheekzorg gelden vrije prijzen. De betaalbaarheid van deze zorg blijft in de onderzochte jaren 2012-2016 stabiel. Wel is een aantal geneesmiddelen in deze jaren overgeheveld naar het ziekenhuisbudget. Hierdoor vallen de totale kosten minder hoog uit. Daar staat tegenover dat de behandeling van hepatitis C met dure medicijnen in de jaren 2014-2016 voor een tijdelijke stijging zorgde. Vanaf 2017 dalen deze kosten omdat de behandeling van de meeste mensen met hepatitis C inmiddels is afgerond. In de apotheekzorg gaat jaarlijks ruim 4,5 miljard euro om. Dat is iets meer dan 1.000 euro gemiddeld voor elke patiënt die geneesmiddelen gebruikt.

De meeste apothekers sluiten zich aan bij een collectief. Zowel zorgverzekeraars als zorgaanbieders kunnen hier voordeel van hebben. Zorgverzekeraars onderhandelen met zo’n tien collectieven in plaats van 2.000 apotheken. De collectieven hebben op hun beurt meer te vertellen in de onderhandeling met de zorgverzekeraar. Ook biedt een collectief allerlei diensten voor apotheken, bijvoorbeeld op ICT-gebied. Op een enkele uitzondering na contracteren de zorgverzekeraars nagenoeg alle apotheken. Ook in de onderzoeken over 2012 en 2014 was al sprake van deze hoge contracteringsgraad.

Door: Redactie Nationale Zorggids