Normal_normal_justitie__rechtbank

Zorgverzekeraar Menzis mag budgethouders niet zomaar straffen bij fraude met persoonsgebonden budgetten (pgb’s). De verzekeraar moet eerst kijken of de schuld bij de zorgvrager zelf of bij het zorgbureau ligt. Een vrouw spande een rechtszaak aan toen Menzis meer dan 10.000 euro bij haar terugvorderde omdat er sprake zou zijn van fraude. Het is echter onduidelijk of zij daaraan schuldig is of haar zorgbureau. Bij aangetoonde fraude moet worden bekeken of de zorgafnemer te goeder trouw is. Dat meldt Tubantia. 

Het Gerechtshof in Arnhem vindt dat Menzis niet zomaar gebruik mag maken van haar bevoegdheid om geld terug te vorderen zonder eerst te onderzoeken wie de fraudeur is: het zorgbureau of de pgb-houder zelf. Daarom moet de verzekeraar nu bekijken of de vrouw in deze zaak te goeder trouw was.

“De zorgverzekeraars worden nu eindelijk op de vingers getikt. Er moet een zorgvuldiger afweging worden gemaakt of een budgethouder te goeder trouw is. Uit dit arrest blijkt dat de verzekeraars het fout hebben gedaan”, zegt de advocaat van de vrouw.

Menzis gaat uitzoeken wat de verder te nemen stappen zijn. Het is volgens een woordvoerder namelijk lastig om te achterhalen wat de daadwerkelijk geleverde zorg is. Pas dan kan namelijk bekeken worden of de cliënte te goeder trouw was. 

Door: Redactie Nationale Zorggids