Normal_geld_rekenmachine_belasting

CZ groep heeft in 2017 op een omzet van 9.348 miljoen euro een negatief bedrijfsresultaat van 140 miljoen euro (2016: -15 miljoen euro) geboekt. Het verzekeringsresultaat is voor het derde jaar op rij negatief: op de basisverzekering is in 2017 een verlies geleden van 173 miljoen euro. Het verlies wordt getemperd door de beleggingsopbrengsten die bedragen 34 miljoen euro. Het negatieve bedrijfsresultaat is van tevoren ingecalculeerd en wordt veroorzaakt door het aanbieden van de zorgverzekeringen onder de kostprijs. Dat meldt CZ. 

Voor de premie van 2018 reserveerde CZ groep  (waar ook OHRA en DeltaLloyd onder vallen) in 2017 259 miljoen euro van de overreserves. Daarmee kan CZ groep in 2018 een premie bieden die ruim 6 euro per maand per verzekerde onder de kostprijs ligt.

Net als voorgaande jaren biedt CZ groep zorgverzekeringen onder de kostprijs aan. Dit is mogelijk omdat overreserves conform het premie- en kapitaalbeleid van CZ groep worden teruggegeven aan verzekerden en ingezet om de stijging van de premie te temperen. Dit premiebeleid vertaalt zich in een negatief verzekeringsresultaat.

CZ groep voldoet nog steeds aan de gestelde solvabiliteitseisen maar door de jaarlijkse inzet van de overreserves komt de bandbreedte van de streefsolvabiliteit in zicht. De verwachting is dat de zorgpremie het komende jaar sterker zal stijgen als afgelopen jaar. Dit hangt met name samen met de inhaalslag die verzekeraars moeten maken om bij een kostendekkende premie in de buurt te komen en met de jaarlijkse stijging van zorgkosten.

De zorgkostenstijging is en blijft een belangrijk aandachtspunt van CZ groep. Want deze stijging komt één-op-één terug in de premie. Naast het beheersen van de zorgkosten via zorginkoop en de controle op rechtmatigheid en doelmatigheid van ingediende declaraties, vraagt CZ groep om een bredere en zo creatief mogelijke kijk op zorgkostenbeheersing in Nederland.  

Door: Redactie Nationale Zorggids