Normal_copd_longen

Oefentherapie onder supervisie van een fysiotherapeut of oefentherapeut bij Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) kan al vanaf de eerste behandeling in het basispakket worden opgenomen. Dit geldt alleen voor patiënten met matig ernstige tot zeer ernstige COPD. Dat adviseert het Zorginstituut aan minister Bruins van Medische Zorg, zo meldt het instituut. 

Uit de beoordeling van gesuperviseerde oefentherapie bij COPD blijkt dat deze behandeling in voldoende mate voldoet aan de vier pakketcriteria van het Zorginstituut. De therapie is als effectief beoordeeld. Of de behandeling kosteneffectief is, is niet duidelijk omdat er alleen beperkte gegevens beschikbaar zijn.

De ziektelast van COPD, de zorgbehoefte van de patiënten en de kosten van de behandeling zijn zo hoog dat de behandeling niet voor eigen rekening van de patiënt kan komen en daarom is een plekje in het basispakket noodzakelijk. Tot slot kan de behandeling met beperkte administratieve of organisatorische aanpassingen in het basispakket worden opgenomen en daar is ook voldoende draagvlak voor.

Verder zal er eind 2018 een kwaliteitsstandaard beschikbaar komen. Vergoeding vanaf de eerste behandeling uit het basispakket leidt er wel toe dat de zorgkosten met bijna 5,4 miljoen euro stijgen. De verwachting is dat deze kostenstijging op termijn lager zal zijn, omdat oefentherapie andere behandelingen van COPD overbodig maakt.

Uit onderzoek blijkt dat een deel van de patiënten een zeer hoog aantal behandelsessies ontvangt, terwijl de noodzaak voor dat hoge aantal wetenschappelijk niet is aangetoond. Daarom stelt het Zorginstituut voor om elk van de vier groepen A, B, C en D (ingedeeld naar ziektelast, waarbij A de lichtste groep is) een maximum aantal behandelsessies per 12 maanden vast te stellen. Dit zou voor groep A 5 sessies betekenen, voor groep B 27 sessies en voor groepen C en D 70 sessies. Als na het startjaar van behandeling nog onderhoudsbehandeling nodig is, zijn de maximumaantallen per 12 maanden lager. De kosten van oefentherapie bij COPD zullen hiermee ongeveer 4,6 miljoen euro lager uitvallen dan de kosten in de huidige praktijk. 

Door: Redactie Nationale Zorggids