Logo_zilveren-kruis-logo

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis wil volgend jaar vooral in gaan zetten op extramurale zorg, bij de patiënt. Dat blijkt uit het inkoopbeleid 2019 dat vandaag gepresenteerd wordt. Patiënten in hun eigen huis van zorg voorzien is niet alleen goedkoper, maar wordt ook door patiënten als prettiger ervaren. Zowel aan de ouderenzorg als de geestelijke gezondheidszorg (ggz) wordt veel aandacht besteed. Dit meldt Skipr.

“Zorg thuis vraagt een verandering in denken en doen die patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars aangaat”, zegt Olivier Gerritsen, directeur inkoopbeleid bij Zilveren Kruis. “Klanten willen dat, in de zorgsector kunnen we dan maar bovenal: we zullen wel moeten om het betaalbaar te houden en de druk in de wachtkamer te verkleinen.”

Er is zowel technologische als sociale innovatie nodig om zorg thuis succesvol te maken. Hartpatiënten kunnen bijvoorbeeld via telemonitoring begeleid worden en ook chemotherapie kan thuis gedaan worden. “In een pilot hebben we gezien dat het mogelijk is en dat het leidt tot meer tevredenheid bij patiënten als verpleegkundigen thuis komen toedienen.”

Voor ouderen wordt ingezet op valpreventie en technische ontwikkelingen voor in huis. Ouderen kunnen allerlei technische snufjes gebruiken om thuis wonen veilig te houden. Door valpreventie wordt voorkomen dat ouderen worden opgenomen in het ziekenhuis. Vaak is er geen plek in verpleeghuizen, waar zij meer op hun plek zijn als zij niet direct weer naar huis kunnen na hun val.

Een andere sector waar Zilveren Kruis verbeteringen wil aanbrengen in 2019 is de acute ggz. Intensieve thuisbehandeling (IHT) moet er voor zorgen dat psychische cliënt direct thuis hulp krijgen als zij op dat moment nog niet terecht kunnen bij een zorginstelling. “De grootste risico’s voor de cliënt zitten in die loze tijd. Een IHT-team is meteen ter plekke en laat niet meer los tot de reguliere zorg het kan overnemen.” Dat vraagt volgens Gerritsen wel om wat aanpassingen, bijvoorbeeld in de aflopende contracten met aanbieders van ggz. “In de nieuwe contracten gaan we aanbieders belonen die werken aan meer extramurale zorg.”

Door: Redactie Nationale Zorggids