Normal_online_zorgverzekering_afsluiten

Tijdens de overstapperiode controleert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) of de informatie over zorgpolissen klopt en goed vindbaar is. De NZa controleert de informatie van de zorgverzekeraars die zij geven aan de telefoon, op hun website en via social media. De conclusie is dat de informatie die de verzekeraars geven in de regel goed is. Wel is de informatie op de websites soms moeilijk vindbaar. Ook het grote aanbod aan collectieve zorgverzekeringen blijft een lastig punt: de zorgpolissen zijn daardoor moeilijk te vergelijken. Dat meldt de NZa. 

Om een goede keuze te maken voor een zorgverzekering, hebben verzekerden goede en vindbare informatie nodig. Bijvoorbeeld over de vergoedingen voor tandartskosten of het bijbetalen voor medicijnen. In een brief aan de minister van Volksgezondheid informeert de NZa over haar acties om deze informatie voor verzekerden kloppend, vindbar en vergelijkbaar te maken.

De NZa heeft voor het derde jaar mysterytelefoontjes gepleegd naar de klantenservices van zorgverzekeraars. Daaruit blijkt dat de verzekeraars na die jaar intensief toezicht juiste informatie geven tijdens de overstapperiode. Ook via social media geven zij juiste informatie aan consumenten. Uit het onderzoek naar de informatie op website blijkt dat deze in de meeste gevallen klopt, maar niet in alle gevallen. Zorgverzekeraars die hierop gewezen worden, passen de onjuiste informatie snel aan.

De vindbaarheid van informatie op de websites laat volgens de NZa te wensen over. Verzekerden blijken in een derde van de gevallen de informatie die ze zoeken niet te kunnen vinden. De Zorgautoriteit gaat daar met zorgverzekeraars over in gesprek en gaat kijken op welke manier de vindbaarheid van informatie op websites van de verzekeraars verbeterd kan worden.

Met het oog op de vergelijkbaarheid van zorgverzekeringen heeft de Zorgautoriteit dit jaar opnieuw gecontroleerd of zorgverzekeraars een overzicht plaatsen van gelijke of nagenoeg gelijke polissen die zij aanbieden. Enkele verzekeraars hebben hun overzichten hierna alsnog moeten plaatsen.

Daarnaast zijn er nieuwe transparantieregels voor zorgverzekeraars over collectiviteiten. Het lijkt er echter op dat deze regels er niet voor zorgen dat verzekerden makkelijker collectieve zorgverzekeringen kunnen vergelijken met polissen die niet via een collectiviteit worden aangeboden. De NZa gaat daarom de komende tijd kijken naar andere opties. 

Door: Redactie Nationale Zorggids