Normal_geld_medicijnen

De uitgaven aan geneesmiddelen zullen in 2021 bij ongewijzigd beleid oplopen tot bijna 5,1 miljard euro per jaar. Dit komt vooral door de instroom van nieuwe, dure geneesmiddelen in het basispakket en een toename van het gebruik van deze middelen binnen het ziekenhuis. Dit staat in GIPeilingen; een uitgavenreeks van het Zorginstituut over de ontwikkelingen in het gebruik en de kosten van geneesmiddelen en hulpmiddelen in Nederland. Dat meldt Zorginstituut Nederland. 

Ten opzichte van het voorgaande jaar stabiliseren of dalen de uitgaven voor de meeste hulpmiddelen. De daling wordt met name veroorzaakt door de auditieve hulpmiddelen, van 203 miljoen euro in 2015 naar 140 miljoen euro in 2016, en de verzorgingsmiddelen, van 501 miljoen euro naar 452 miljoen euro.

De daling van het aantal gebruikers wordt vooral veroorzaakt door de daling bij het aantal gebruikers van hoorhulpmiddelen. Deze laatste daling kan worden verklaard doordat zorgverzekeraars in 2016 strakkere afspraken met de branche hebben gemaakt over het voorschrijven van hoortoestellen.

In het Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (GIP) verzamelt het Zorginstituut systematisch gegevens over de ontwikkelingen in het gebruik van geneesmiddelen (Farmaceutische zorg) en hulpmiddelen (Hulpmiddelenzorg). Een groot aantal zorgverzekeraars stelt de gegevens aan het GIP ter beschikking. 

Door: Redactie Nationale Zorggids